Kontakt
Biuro Projektu
Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
ul. Ks. Jałowego 24, pok. 13
35-959 Rzeszów
ewiwp@univ.rzeszow.pl

Dziekanat Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego
studia stacjonarne, pok.107
Pani Małgorzata Kucharska
tel. 17 872 18 04

Menadżer projektu:
dr Sławomira Pusz
spusz@univ.rzeszow.pl

Koordynator ds. uruchomienia i realizacji specjalności
dr Elżbieta Dolata
gdolata@poczta.onet.pl
realizacja: kreopka - reklama, grafika, strony www