Dokumenty do pobrania
_________________________________________________________________________

Wczesna edukacja dziecka – implikacje do praktyki pedagogicznej
Pobierz plik pdf

_________________________________________________________________________

Harmonogram zajęć na semestr letni
Pobierz plik

_________________________________________________________________________

Wytyczne do praktyki ciągłej kl. I-III
Pobierz plik

_________________________________________________________________________

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym
Pobierz plik

_________________________________________________________________________

Lista opiekunów praktyk
Opiekunowie praktyk ciągłych z ramienia uczelni

_________________________________________________________________________

Program obozu naukowego
Program obozu
_________________________________________________________________________

Materiały z metodyki edukacji matematycznej:
Błędy w podręcznikach
Czyj błąd?
_________________________________________________________________________

Materiały do zajęć z pedagogiki zabawy:
taneczne wędrówki
_________________________________________________________________________

Praktyka ciągła realizowana w okresie 24.09.2012 - 12.10.2012 w przedszkolu
umowa praktyki
arkusz uwag i spostrzeżeń
program praktyki ciągłej w przedszkolu
oświadczenie
Skierowanie na praktykę
Dziennik Praktyki Ciągłej
_________________________________________________________________________

Materiały z psychologii społecznej - grupy rówieśnicze
_________________________________________________________________________

Terminarz warsztatów z pedagogiki zabawy
_________________________________________________________________________

Materiały do zajęć z przedmiotu Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
dokument 1
dokument 2
dokument 3
_________________________________________________________________________

Konspekt zajęć z edukacji polonistycznej
_________________________________________________________________________

Harmonogram warsztatów teatralnych
_________________________________________________________________________

Harmonogram zajęć II semestru II roku .
_________________________________________________________________________

Program praktyki w przedszkolu
_________________________________________________________________________

Harmonogram zajęć w III semestrze na specjalności EWiWP
_________________________________________________________________________

Odpowiedzi z socjologii
_________________________________________________________________________

plan studiów z ECTS
_________________________________________________________________________

Harmonogram zajęć w II semestrze na specjalności EWiWP
_________________________________________________________________________

Harmonogram zajęć w I semestrze na specjalności EWiWP
_________________________________________________________________________

Pedagogika Pozytywistyczna - prezentacja Power Point
_________________________________________________________________________

Biomedyczne podstawy rozwoju - wykład 1
Biomedyczne podstawy rozwoju - wykład 2
Biomedyczne podstawy rozwoju - wykład 3
realizacja: kreopka - reklama, grafika, strony www