Cele projektu:
Celem głównym Projektu jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia dwóch rodzajów zajęć w zakresie Wychowania Przedszkolnego (WP) i Edukacji Wczesnoszkolnej (EW), określonych w „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego” i „Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjum” w zakresie EW.

Dla osiągnięcia celu głównego zrealizowane będą cele szczegółowe:
 • Przygotowanie kadr o wysokich kwalifikacjach odpowiadających na potrzeby rynku edukacyjnego.
 • Podwyższenie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • Podniesienie kompetencji studentów w zakresie posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim w zakresie pedagogiki.
 • Powstanie nowej koncepcji planów studiów dla potrzeb prezentowanej specjalności.
 • Poszerzenie kompetencji nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (zgodnie z „Podstawą programową” MEN 2008) o:
  • umiejętności w zakresie diagnozowania potrzeb i rozwoju dzieci przedszkolnych i uczniów edukacji wczesnoszkolnej;
  • rozwijanie twórczych możliwości dziecka w zakresie rozwoju intelektualnego i artystycznego;
  • umiejętności planowej współpracy z rodzicami.
 • Uzyskanie kwalifikacji nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej przez absolwentów prezentowanej specjalności.
realizacja: kreopka - reklama, grafika, strony www